Blog

Software Validation

ซอฟท์แวร์เครื่องมือแพทย์  

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย และหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญคือระบบซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตหรือออกแบบ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์เครื่องมือแพทย์   

img12056401

สุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง 

เครื่องสำอาง คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน  ไม่ว่าจะเป็น แชมพู  โลชั่น  ครีมบำรุงผิว  ชุดเครื่องแต่งหน้าเสริมความงามและสีสัน   เครื่องสำอางจึงมีหลากหลายรูปลักษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะ  ที่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตได้กำหนด เช่น ผลิตจากสารสกัดพืช  แต่โดยหลักๆ แล้วต้องมีประสิทธิภาพ คุณภาพตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ รวมถึงต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน 

Document controls

การควบคุมเอกสารและระบบการจัดการระบบเอกสาร 

สำหรับมาตรฐานบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO13485, ISO14001, GMP  และมาตรฐานอื่นๆ  กำหนดให้องค์กรต้องจัดทำระบบการจัดการเอกสาร ทั้งการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก   ในที่นี้ขอกล่าวถึง Document control system   ซึ่งหากหลายๆ องค์กรประยุกต์และผ่านการรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานใดบ้างแล้ว จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้   แต่อาจมีความสับสนเกิดกระบวนการบริหารเอกสาร เช่น  การแก้ไข  การเพิ่ม-ลดเอกสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด เกิดขึ้นบ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานต้องการเพิ่มเอกสารต้องเพิ่มเติมนำเข้าระบบได้อย่างไร  

05 310364

เทคนิค 3P:Paper-Practice-People

ข้อกำหนดสำคัญหนึ่งในระบบคุณภาพ  ISO9001, ISO13485, GMP, CE Marking, FAMI QS  และมาตรฐานอื่นๆ  กำหนดเรื่องการตรวจติดตามระบบภายใน เพื่อให้หาโอกาสปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบให้มีความยั่งยืน

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000