menutext 01menutext 02menutext 03menu2 04menu2 05menutext 06menu2 07menutext 08menutext 09
Consultation, Training, Improvement System and Product Safety Standards
Contact US +66 2965 5181
ISO13485 consult Activities
FAMI QS
GDPMD Training
Photo FAMI QS GMP for Feed
ISO 9001:2015 Training
อบรมข้อกำหนด ISO 13485: 2016
Internal Audit training
ISO 13485 and GMP for Medical devices

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712019Risk Management  การบริหารความเสี่ยง     ในปัจจุบันมาตรฐานบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ปรับเปลี่ยน Version...
11220
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  ;- ISO31000 ISO14971, FMEA     ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based...
12063

175481965820977.1457.1229450869

buttons ok_xlBEST TIME TO BEST QUALITY

                 

Qtime foto

Q Time Consulting   เป็นทีมที่ปรึกษาที่นำประสบการณ์การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมมายาวนานมากกว่า 15 ปี โดยที่ปรึกษาเริ่มให้คำปรึกษามาตรฐานบริหารคุณภาพ เช่น ISO9001 ตั้งแต่ปี 2545  ได้มีโอกาสที่ดีในการร่วมพัฒนาระบบมาตรฐานกับทั้งบริษัทขนาดเล็ก หรือ SME ที่มีเจ้าหน้าซึ่งรวมพนักงานผลิต 3-5 ท่าน   หรือการให้คำปรึกษากับบริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน  Qtime ยังได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานภาครัฐ จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและการอบรม ให้กับผู้ประกอบเพื่อพัฒนาระบบ เช่น ISO13485, CE Marking, ASEAN GMP Cosmetic, FAMI QS และมาตรฐานอื่นๆ

จากประสบการณ์ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา  Qtime   จึงสร้างมั่นใจให้ผู้ประกอบการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาในเชิงเทคนิค

เพื่อการพัฒนาระบบฯ  และแนวทางการให้คำปรึกษาอย่างยั้งยืนและสามารถต่อยอดสู่ระบบอื่นๆ ได้

                

ar1Our Services  

 

1. CONSULTING  การให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ  ความปลอดภัยและอื่นๆ

 

 1. Quality Management Standards ;- ISO 9001:2015, AS9100,  ISO17025(Qualified Lab), ISO 31000 etc.
 2. Enviromental Management Standards ;- ISO14001
 3. Safety Management Standards ;- ISO13485,ISO 14971, SA8000,GMP Medical Devices, GMP ASEAN Cosmetic
 4. Food Safety Management System (FSMS)  : ISO 22000, BRC Food issue7, BRC IoP,   FSSC22000, HACCP,GMP Codex
 5. Animal Feed Safety Standards  :  GMP for Animal Feed,   HACCP 
 6. Production Improment  ;- LEAN,  Productivity, Six sigma, Production improvement,
 7. Product Standards  ;- CE Marking (MDD93/42/EEC),   ASEAN medical devices directive (AMDD)   
 8. ASEAN Medical Device Directive, กฏหมายเครื่องมือแพทย์อาเซียน  CSDT Preparation & Maintaining, Technical Document File [TDF]

 

2. TRAINING  :- In-House Training,  Public Training,  Caoching / Workshop

 • Experience :  การฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์  > 15 ปี 
 • Expertise   :  ความเชี่ยวชาญ ตรงกับหลักสูตรและผู้เข้าฝึกอบรม วัฒนธรรมองค์กรและอุตสาหกรรม  
 • Effectiveness & Efficiency : เน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติด้วย Pre & Post Test
 • Communication  :  การสร้างบรรยากาศการอบรม ด้วยการเปิดอธิปราย หรือ  Two -Way Communication 
 • Coaching   :  การแนะนำ ติดตามการปฏิบัติอย่างเข้าถึงกระบวนการ  (Process Approach)  
 • Case Study  :  การยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติการและ Coaching 
 • Workshop   :  การอบรมในเชิงปฏิบัติ   ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานและประเมินถึงความเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
 • Monitoring &  Analysis  :  ติดตามวัดประสิทธิภาพ และปริสิทธิผลหลังการฝึกอบรม

3. INTERNAL AUDIT   ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 • เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนด  Plan-Preparation- Performance -Report & Follow up
 • สรุปผลการตรวจ และการติดตามการแก้ไข การนำเสนอผู้บริหาร เพื่อโอกาสในการปรับปรุง 
 • เป็นแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ภาพรวมในการพัฒนาระบบการจัดการและองค์กร
 • การวางแผนการตรวจแบบควบรวมระบบ (Integrated Management System -IMS) 

 

4.  PRE-ASSESSMENT /  2ND PARTY AUDIT การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ

 • ตรวจประเมินจาก 3rd Party
 • ตรวจจากลูกค้า หรือคู่ค้า  
 • ตรวจประเมินจากหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล
 • ตรวจประเมินเพื่อมองหาโอกาสในการปรับปรุง  OFI-Opportunity for Improvement


5. IMPROVEMENT การปรับปรุงระบบการจัดการและการผลิต 

 • การวางแผนปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ  ความปลอดภัย และความปลอดภัยสำหรับสินค้า ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับองค์กร  เช่น เลือกใช้วิธีของ
 • LEAN Production  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
 • Just In Time 
 • Kaizen การเปลี่ยนแปลงวิธีการ  --- การลด --และการเลิก
 • Continuous Improvement  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 • การพัฒนาด้วยวงจร P-D-C-A  [Plan-Do-Check-Action] 
 • Productivity 

KPI &  BalanceScorecard 

 • How to Maintain Tehcnical File,  [CE Marking] การดูแลและปรับปรุงแฟ้มทันสมัย
 • How to Maintain  CSDT File/ Information (ASEAN Medical Device Directive) 

 

Qtime Consult  มั่นใจในการบริการและทักษะประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมของทีมที่ปรึกษาที่มีมานานกว่า 15 ปี  
หากท่านสนใจในบริการ ติดต่อ   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ทีมงานจะติดต่อกลับในทันที และจัดส่งข้อมูลให้ท่านได้มั่นใจในการบริการของ Q Time Consulting   

  

                         HD Medical

 

เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อและรับข่าวสาร      LINEqtimeconsult1   @qtimeconsult

 

hr1

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712019Risk Management  การบริหารความเสี่ยง     ในปัจจุบันมาตรฐานบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ปรับเปลี่ยน Version...
11220
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  ;- ISO31000 ISO14971, FMEA     ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based...
12063

Newsletter